کولر گازی جنرال پرتابل لبخند مشکی پرتابل ۱۲۰۰۰

کولر گازی جنرال پرتابل لبخند مشکی General Smile Black |گنجایش ۱۲۰۰۰ | بزچسب انرژی B – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی-فروشگاه کولر جنرال

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال
کولر گازی – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال پرتابل لبخند مشکی پرتابل ۱۲۰۰۰

 

دستگاه فوق سرد و گرم میباشد

موتور توشیبا تایلند

پرتاب باد حدود ۸ متر مفید

نمایشگر دیجیتال

نوع کمپرسور :روتاری

۵ متر لوله رایگان

۱۹۰۰۰ مناسب برای ۳۰ متر

برچسب مصرف انرژی :B            شرکت سازنده :General                     فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی

مدل :General Portable Kit    کشور سازنده :تایلند                           خرید آنلاین :www.coolergeneral.com

کولر گازی جنرال پرتابل ۱۹۰۰۰ KIT

کولر گازی پرتابل General Kit |گنجایش ۱۹۰۰۰ | بزچسب انرژی B – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال
کولر گازی – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال پرتابل ۱۹۰۰۰ KIT

 

دستگاه فوق سرد و گرم میباشد

موتور توشیبا تایلند

پرتاب باد حدود ۸ متر مفید

نمایشگر دیجیتال

نوع کمپرسور :روتاری

۵ متر لوله رایگان

۱۹۰۰۰ مناسب برای ۲۵ متر

برچسب مصرف انرژی :B            شرکت سازنده :General                     فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی

مدل :General Portable Kit    کشور سازنده :تایلند                           خرید آنلاین :www.coolergeneral.com

کولر گازی جنرال KIT Inverter 18000

کولر گازی General Kit Inverter |گنجایش ۱۸۰۰۰ | برچسب انرژی A | اسپلیت (سرد و گرم)

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال
کولر گازی – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال KIT Inverter 18000

  • ۶۰% کاهش مصرف برق
  • دارای نمایشگر دیجیتالی جدید
  • تایمر خواب Sleep Time
  • قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد
  • ظرفیت گنجایش ۱۸۰۰۰BTU
  • طراحی سال ۲۰۱۶ نشان برگ سبز محیط زیست
  • امکان گردش هوای اتوماتیک به ۴ طرف
  • دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

  کولر ۱۸۰۰۰ مناسب برای ۵۰ متر

کولر گازی جنرال KIT Inverter 24000

کولر گازی General Kit Inverter |گنجایش ۲۴۰۰۰ | برچسب انرژی A | اسپلیت (سرد و گرم)

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال
کولر گازی  – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال KIT Inverter 24000

 • ۶۰% کاهش مصرف برق
 • دارای نمایشگر دیجیتالی جدید
 • تایمر خواب Sleep Time
 • قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد
 • ظرفیت گنجایش ۱۲۰۰۰BTU
 • طراحی سال ۲۰۱۶ نشان برگ سبز محیط زیست
 • امکان گردش هوای اتوماتیک به ۴ طرف
 • دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

کولر ۲۴۰۰۰ مناسب برای ۸۰ متر

کولر گازی جنرال KIT Inverter 12000

کولر گازی General Kit Inverter |گنجایش ۱۲۰۰۰ | برچسب انرژی A | اسپلیت (سرد و گرم)

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال
کولر گازی – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال KIT Inverter 12000

 • ۶۰% کاهش مصرف برق
 • دارای نمایشگر دیجیتالی جدید
 • تایمر خواب Sleep Time
 • قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد
 • ظرفیت گنجایش ۱۲۰۰۰BTU
 • طراحی سال ۲۰۱۶ نشان برگ سبز محیط زیست
 • امکان گردش هوای اتوماتیک به ۴ طرف
 • دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

کولر ۱۲۰۰۰ مناسب برای ۲۵ متر

کولر گازی جنرال KIT 24000

کولر گازی جنرال General Kit |گنجایش ۲۴۰۰۰ | اسپلیت (سرد و گرم) – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال
کولر گازی – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال KIT 24000

 • کاهش مصرف برق
 • دارای نمایشگر دیجیتالی جدید
 • تایمر خواب Sleep Time
 • قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد
 • ظرفیت گنجایش ۲۴۰۰۰BTU
 • طراحی سال ۲۰۱۶
 • امکان گردش هوای اتوماتیک به ۴ طرف
 • دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

کولر ۲۴۰۰۰ مناسب برای ۸۰ متر

کولر گازی جنرال KIT 18000

کولر گازی جنرال General Kit |گنجایش ۱۸۰۰۰ | اسپلیت (سرد و گرم) – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال
کولر گازی – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال KIT 18000

 • کاهش مصرف برق
 • دارای نمایشگر دیجیتالی جدید
 • تایمر خواب Sleep Time
 • قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد
 • ظرفیت گنجایش ۱۸۰۰۰BTU
 • طراحی سال ۲۰۱۶
 • امکان گردش هوای اتوماتیک به ۴ طرف
 • دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

کولر ۱۸۰۰۰ مناسب برای ۵۰ متر

کولر گازی جنرال KIT 12000

کولر گازی جنرال General Kit |گنجایش ۹۰۰۰ | اسپلیت (سرد و گرم) – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال
کولر گازی – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال KIT 12000

 • کاهش مصرف برق
 • دارای نمایشگر دیجیتالی جدید
 • تایمر خواب Sleep Time
 • قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد
 • ظرفیت گنجایش ۱۲۰۰۰BTU
 • طراحی سال ۲۰۱۶
 • امکان گردش هوای اتوماتیک به ۴ طرف
 • دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

کولر ۱۲۰۰۰ مناسب برای ۲۵ متر

کولر گازی جنرال KIT 9000

کولر گازی جنرال General Kit |گنجایش ۹۰۰۰ | اسپلیت (سرد و گرم) – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات

کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال

 

کولر گازی  – قیمت کولر گازی

کولر گازی جنرال KIT 9000

 • کاهش مصرف برق
 • دارای نمایشگر دیجیتالی جدید
 • تایمر خواب Sleep Time
 • قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد
 • ظرفیت گنجایش ۹۰۰۰BTU
 • طراحی سال ۲۰۱۶
 • امکان گردش هوای اتوماتیک به ۴ طرف
 • دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

کولر ۹۰۰۰ مناسب برای ۲۵ متر

یکی از ساده ترین و مهم ترین مواردی که جهت نگهداری و بهبود راندمان خنک کنندگی و کیفیت هوای کولر های گازی و اسپلیت ها ضروری است شستشوی فیلترهای  الکترواستاتیک و  بوگیر تصفیه هوا  تعبیه شده در پنل های داخلی کولرهای گازی و اسپلیت ها است ، با شروع فصل گرما و اوج استفاده از کولرهای گازی و اسپلیت ها نسبت به سرویس و شستشوی این فیلترها  اقدام نمائید تا بهترین بهره برداری را از کولر های گازی و اسپلیت ها برده و در طول فصل گرما دچار مشکل نشوید ، همچنین با انجام چنین اقداماتی سبب افزایش طول عمر دستگاه خود می شوید.