کولر گازی جنرال لبخند مشکی

کولر گازی جنرال لبخند مشکی
کولر گازی جنرال لبخند مشکی

دستگاه فوق در۵ سایز ۹۰۰۰،۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰،۳۰۰۰۰ میباشد

دستگاه فوق سرد و گرم میباشد

موتور توشیبا تایلند

پرتاب هوا خوب

نمایشگر دیجیتال

تایمر ساعت

نوع کمپرسور :روتاری

۵ متر لوله رایگان

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال