کولر گازی جنرال A Inverter KIT+

کولر گازی – جنرال کیت KIT – اینورتر (کم مصرف)

دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

دستگاه فوق در ۴ سایز ۲۴۰۰۰،۱۸۰۰۰،۱۲۰۰۰،۹۰۰۰ میباشد

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای 

برچسب انرژی A + میباشد

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال