کولر گازی جنرال تروپیکال الهورا GH

کولر گازی جنرال GH
کولر گازی جنرال GH

کولر گازی جنرال تروپیکال اصل جنرال T3 الهورا

دستگاه فوق در ۳ سایز ۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰،۳۰۰۰۰ میباشد

دستگاه فوق دارای برچسب انرژی A میباشد

فن های این دستگاه طلایی میباشد ( رادیاتور طلایی )

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال