کولر گازی جنرال GENERAL GZ

کولر گازی جنرال GH
کولر گازی جنرال GZ

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی B میباشد

دستگاه فوق سرد و گرم میباشد

موتور توشیبا تایلند

پرتاب هوا خوب

 تایمر ساعت

نوع کمپرسور : روتاری

۵ متر لوله رایگان

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال