کولر گازی جنرال NZ

کولر گازی جنرال NZ
کولر گازی جنرال NZ

دستگاه فوق در ۴ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰،۳۰۰۰۰ میباشد

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای برچسب انرژی A میباشد همچنین این کولر در مناطق حاره ای که دما بالاتر از ۴۳ میباشد و تا ۶۰ درجه میرسد کار میکند.

دستگاه فوق سرد و گرم میباشد

موتور توشیبا تایلند GMCC

پرتاب هوا خوب

نوع کمپرسور : روتاری

۵ متر لوله رایگان

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال