کولر گازی جنرال ORANGE

کولر گازی جنرال ORANGE
کولر گازی جنرال ORANGE

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای  برچسب انرژی A+ میباشد

دستگاه فوق سرد و گرم میباشد

 موتور توشیبا تایلند

پرتاب هوا خوب

نمایشگر دیجیتال مخفی

تایمر ساعت

نوع کمپرسور : روتاری

۵ متر لوله رایگان

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال