کولر گازی جنرال پرتابل لبخند مشکی پرتابل ۱۲۰۰۰

کولر گازی جنرال پرتابل لبخند مشکی General Smile Black |گنجایش ۱۲۰۰۰ | بزچسب انرژی B – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی-فروشگاه کولر جنرال کولر گازی – قیمت کولر گازی […]

کولر گازی جنرال پرتابل ۱۹۰۰۰ KIT

کولر گازی پرتابل General Kit |گنجایش ۱۹۰۰۰ | بزچسب انرژی B – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال پرتابل ۱۹۰۰۰ KIT […]

کولر گازی جنرال KIT Inverter 18000

کولر گازی General Kit Inverter |گنجایش ۱۸۰۰۰ | برچسب انرژی A | اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال KIT Inverter 18000 ۶۰% کاهش مصرف برق دارای نمایشگر دیجیتالی جدید تایمر خواب Sleep Time قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد ظرفیت گنجایش ۱۸۰۰۰BTU […]

کولر گازی جنرال KIT Inverter 24000

کولر گازی General Kit Inverter |گنجایش ۲۴۰۰۰ | برچسب انرژی A | اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی  – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال KIT Inverter 24000 ۶۰% کاهش مصرف برق دارای نمایشگر دیجیتالی جدید تایمر خواب Sleep Time قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد ظرفیت گنجایش ۱۲۰۰۰BTU […]

کولر گازی جنرال KIT Inverter 12000

کولر گازی General Kit Inverter |گنجایش ۱۲۰۰۰ | برچسب انرژی A | اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال KIT Inverter 12000 ۶۰% کاهش مصرف برق دارای نمایشگر دیجیتالی جدید تایمر خواب Sleep Time قابلیت تنظیم سرعت فن به سه حالت سرعت کم متوسط و زیاد ظرفیت گنجایش ۱۲۰۰۰BTU […]

کولر گازی جنرال KIT 24000

کولر گازی جنرال General Kit |گنجایش ۲۴۰۰۰ | اسپلیت (سرد و گرم) – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال KIT 24000 […]

کولر گازی جنرال KIT 18000

کولر گازی جنرال General Kit |گنجایش ۱۸۰۰۰ | اسپلیت (سرد و گرم) – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال KIT 18000 […]

کولر گازی جنرال KIT 12000

کولر گازی جنرال General Kit |گنجایش ۹۰۰۰ | اسپلیت (سرد و گرم) – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال KIT 12000 […]

کولر گازی جنرال KIT 9000

کولر گازی جنرال General Kit |گنجایش ۹۰۰۰ | اسپلیت (سرد و گرم) – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات   کولر گازی  – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال KIT […]