کولر گازی جنرال ایستاده ZH 60000

کولر گازی جنرال ٖGeneral ZH Standing |گنجایش ۶۰۰۰۰ | بزچسب انرژی B – موتور توشیبا تایلند پرتاب باد حدود ۲۰ متر مفید – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی کولر […]

کولر گازی جنرال ایستاده ZH 48000

کولر گازی جنرال ایستاده ZH 48000 |گنجایش ۴۸۰۰۰ | بزچسب انرژی B – موتور توشیبا تایلند پرتاب باد حدود ۲۰ متر مفید – نمایندگی خدمات پس از فروش گارانتی,وارانتی ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات – قیمت کولر گازی اطلاعات و مشخصات انواع کولرهای گازی کم مصرف در مرکز پخش انواع کولرهای گازی کولر […]

کولر گازی جنرال ۳۶۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف)

کولر گازی جنرال General ZH Inverter (کم مصرف) |گنجایش ۳۶۰۰۰ | موتور توشیبا تایلند | کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال ۳۶۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف) موتور توشیبا تایلند اسپلیت (سرمایشی-گرمایشی) سیستم Turbo سیستم Auto Restart کندانسور و رادیاتو طلایی فیلتر ویتامین C کاهش مصرف برق تا ۶۰% بیشتر ظاهری جدید دارای نمایشگر […]

کولر گازی جنرال ۳۰۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف)

کولر گازی جنرال General ZH Inverter (کم مصرف) |گنجایش ۳۰۰۰۰ | موتور توشیبا تایلند | کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال ۳۰۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف) موتور توشیبا تایلند اسپلیت (سرمایشی-گرمایشی) سیستم Turbo سیستم Auto Restart کندانسور و رادیاتو طلایی فیلتر ویتامین C کاهش مصرف برق تا ۶۰% بیشتر ظاهری جدید دارای نمایشگر […]

کولر گازی جنرال ۲۴۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف)

کولر گازی جنرال General ZH Inverter (کم مصرف) |گنجایش ۲۴۰۰۰| موتور توشیبا تایلند | کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال ۲۴۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف) موتور توشیبا تایلند اسپلیت (سرمایشی-گرمایشی) سیستم Turbo سیستم Auto Restart کندانسور و رادیاتو طلایی فیلتر ویتامین C کاهش مصرف برق تا ۶۰% بیشتر ظاهری جدید دارای نمایشگر تایمر […]

کولر گازی جنرال ۱۸۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف)

کولر گازی جنرال General ZH Inverter (کم مصرف) |گنجایش ۱۸۰۰۰ | موتور توشیبا تایلند | کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال ۱۸۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف) موتور توشیبا تایلند اسپلیت (سرمایشی-گرمایشی) سیستم Turbo سیستم Auto Restart کندانسور و رادیاتو طلایی فیلتر ویتامین C کاهش مصرف برق تا ۶۰% بیشتر ظاهری جدید دارای نمایشگر […]

کولر گازی جنرال ۱۲۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف)

کولر گازی جنرال General ZH Inverter (کم مصرف) |گنجایش ۱۲۰۰۰ | موتور توشیبا تایلند | کولر گازی- قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال ۱۲۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف)   موتور توشیبا تایلند اسپلیت (سرمایشی-گرمایشی) سیستم Turbo سیستم Auto Restart کندانسور و رادیاتو طلایی فیلتر ویتامین C کاهش مصرف برق تا ۶۰% بیشتر ظاهری جدید دارای نمایشگر […]

کولر گازی جنرال ۹۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف)

کولر گازی جنرال General ZH Inverter (کم مصرف) |گنجایش ۹۰۰۰ | موتور توشیبا تایلند | کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال ۹۰۰۰ ZH Inverter (کم مصرف) موتور توشیبا تایلند اسپلیت (سرمایشی-گرمایشی) سیستم Turbo سیستم Auto Restart کندانسور و رادیاتو طلایی فیلتر ویتامین C کاهش مصرف برق تا ۶۰% بیشتر ظاهری جدید دارای نمایشگر […]

کولر گازی جنرال ۲۴۰۰۰ ZH

کولر گازی General ZH |گنجایش ۲۴۰۰۰ | موتور توشیبا تایلند | اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال ۲۴۰۰۰ ZH اسپلیت (سرمایشی-گرمایشی) سیستم Turbo سیستم Auto Restart کندانسور و رادیاتو طلایی فیلتر ویتامین C کاهش مصرف برق ظاهری جدید دارای نمایشگر تایمر خواب Sleep Time قابلیت تنظیم سرعت فن به […]

کولر گازی جنرال ۱۸۰۰۰ ZH

کولر گازی General ZH |گنجایش ۱۸۰۰۰ | موتور توشیبا تایلند | اسپلیت (سرد و گرم) کولر گازی  – قیمت کولر گازی کولر گازی جنرال ۱۸۰۰۰ ZH سپلیت (سرمایشی-گرمایشی) سیستم Turbo سیستم Auto Restart کندانسور و رادیاتو طلایی فیلتر ویتامین C کاهش مصرف برق ظاهری جدید دارای نمایشگر تایمر خواب Sleep Time قابلیت تنظیم سرعت فن به […]

12