دلایل باد گرم زدن کولر گازی اسپلیت

سوال مهمی که اکثر کاربران می پرسند، این است که چرا کولر گازی، باد گرم نمی زند؟

در پاسخ به این سوال اکثرا اولین فکری که به ذهنمان می رسد، این است که گاز کولر گازی تمام شده و نیاز به شارژ دارد

این تفکر تا 70 درصد صحیح می باشد اما تنها دلیل باد گرم کولرگازی نیست. بلکه این قضیه، دلایل دیگری نیز می تواند داشته باشد که در ادامه به آنها می پردازیم.

  • 1- کولرگازی نیاز به شارژ دارد.

  • 2-سرویس کولر گازی باید به موقع انجام می شده که نشده.

  • 3- احتمال دارد که کولرگازی مشکل برقی داشته باشد و باید تعمیر شود.

  • 4- ممکن است که کمپرسور کولرگازی سوخته باشد.

  • 5- احتمال دارد که برد کولرگازی خراب باشد.

  • 6- احتمال سوختگی فن کندانسور کولرگازی (فن بیرونی) هم وجود دارد.

  • 7- خرابی خازن کولرگازی.

  • 8- احتمال دارد که نوسان برق باعث اورلود کردن کمپرسور شده باشد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_جنرال, #دلایل_باد_گرم_کولر_گازی_اسپلیت, #چرا_باد_کولر_گرم_است, #اورلود_کولر_گازی, #علت_گرم_شدن_باد_کولر_گازی